Thay the sms dung vì trí khi thay. Thoi gian khi thay trung voi vì trí thay ban dau


#1

Chinh suaThay rhe sms ngươi dung vì trí can thay. Van thoi gian cung thay doi theo sms cũ ngươi nhan


#2

Chào bạn @nguyenson222

Chào mừng bạn đến với cộng đồng Cayenne! Xin hãy bỏ qua ngôn ngữ của tôi khi tôi đang sử dụng Google Translate.

Tôi không thể hiểu bình luận của bạn nhưng đã yêu cầu một nhân viên Việt Nam của chúng tôi đưa ra một cái nhìn, vì vậy chúng tôi sẽ sớm có phản ứng tốt hơn.


#3

Xin chào lần nữa,

Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc hiểu câu hỏi hoặc nhận xét của bạn với việc thiếu dấu nhấn trong văn bản và với ngữ cảnh rất ít. Bạn có thể thử sử dụng Google Translate để thực hiện một bản dịch tiếng Anh của tin nhắn của bạn, sau đó chúng tôi có thể cố gắng để đáp ứng với điều đó?

Trân trọng